2018-2019 kursusekalender
Keel või eriala
Toimumiskoht
Aeg
Õpetaja
Maht
Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus/Эстонский язык  В1 Moodul 1 -120 akt.90 aud-30 iseseisav too.22.10-2018-24.05.2019.Moodul 2-40 akt.30 aud-10 iseseisav too.25.05.2019-30.06.2019.Moodul 3-40 ak.t.
30aud-10 iseseisav too.10.08.2019-30.09.2019
Oppimine toimub minigrupis-2 in.


Kohtla-Järve, Järveküla tee 3922.10.2018-30.09.2019Oksana Seppar.200ak.t.
(150+50)
Eesti keele A2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus (vene keele baasil)
Kohtla-Järve, Järveküla tee 75
.       23.10.2018-
30.09.2019
Anneli Kustova250 ak.t.
(200+50)
  Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus (vene keele baasil)/Эстонский язык (подготовка к экзамену на уровень В2)  Kohtla-Järve, Järveküla tee 75  16.10.2018-24.05.2019
 Reet Lümat 450 ak.t.
(250+200)
 Eesti keele B1-tasemeeksamiks        ettevalmistav kursus.

Minigrupp.Moodul 1-120 ak.t
90aud-30 iseseisav too.Periood 21.10.2018-30.06.2019.Moodul 2-80 ak.t.-60 aud+20 iseseisav too.Periood 10.08.2019-30.09.2019.


                                  
Kohtla-Jarve Jarvekula tee 39  1610.2018-30.09.2019   Oksana Seppar   200ak.t.150+50