Eesti keeleoskustaseme 0-A1 õppekava

1. Õppemaht kokku 120 ak.t

 Auditoorne ope-(80ak/h)

Teema 1 - Endast teistele rääkimine (7 ak/h, millest 5h teoreetilist ja 2h praktiline+

iseseisev töö)

Teema 2 - Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (7 ak/h, millest 5h teoreetilist ja 2h

praktiline+ iseseisev töö)

Teema 3 - Sisseostud, hinnad (8 ak/h millest 6h teoreetilist ja 2h praktiline+ iseseisev

töö)

Teema 4 - Söök ja jook (8 ak/h millest 6h teoreetilist ja 2h praktiline+ iseseisev töö)

Teema 5 – Haridus (7 ak/h millest 5h teoreetilist ja 2h praktiline+ iseseisev töö)

Teema 6 - Elukutse, amet ja töö (7 ak/h millest 5h teoreetilist ja 2h praktiline+ iseseisev

töö)

Teema 7 - Töö ja töösuhted (8 ak/h millest 6h teoreetilist ja 2h praktiline+ iseseisev töö)

Teema 8 – Teenindamine (7 ak/h millest 5h teoreetilist ja 2h praktiline+ iseseisev töö)

Teema9 - Enesetunne, tervis ja heaolu (7ak/h millest 5h teoreetilist ja 2h praktiline+

iseseisev töö)

Teema 10 - Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (7 ak/h millest 5h teoreetilist ja 2h

praktiline+ iseseisev töö)

Teema 11 - Reisimine, transport (7 ak/h millest 5h teoreetilist ja 2h praktiline+

iseseisev töö)

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja kultuurid

3. Õpiväljundid

• Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi

rahuldada.

• Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele

ning vastata sama ringi küsimustele.

• Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on

valmis aitama.

• Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita lihtsamaid ankeete.

• Omandab baassõnavara

A0 keeleoskustasemega koolitatav peab jõudma vähemalt keeleoskustasemeni A1.


4. Õppe sisu

mooduli ja teema nimetus sisu lühikirjeldus

1. Endast teistele rääkimine. · Isikuandmed (nimi, aadress, telefon,

sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus).

· Enda lühitutvustus.

· Välimuse ja iseloomu kirjeldamine.

· Oma perekonna, kodu ja töö kirjeldamine.

· Oma hobide ja huvide kirjeldamine.

2. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. • Oma eluaseme kirjeldamine ja küsimustele

vastamine elukoha kohta.

• Oma pere kodune elu.

• Oma majapidamise ja kodu sisustuse

kirjeldamine.

• Oma igapäevaste olmetingimuste

kirjeldamine

• Oma lähedastest rääkimine.

3. Sisseostud, hinnad. • Poodide asukohad ja lahtiolekuajad.

• Kauba kogused, mõõdud ning

suurusnumbrid ja kaupade hinnad.

• Tarbekaubad ja nende küsimine kaupluses.

• Sooritatud ostude kirjeldamine.

• Müüja või klienditeenindaja

abipakkumisele vastamine.

• Kauba eest tasumine, kas sularahas või

pangakaardiga.

4. Söök ja jook. • Igapäevased toitumisharjumused.

• Menüü põhjal söögi ja joogi tellimine.

• Toidu eest tasumine.

5. Haridus. • Oma hariduse kirjeldamine.

• Edasiõppimise kavatsused ja

võimalused.

• Erinevad haridusasutused

6. Elukutse, amet ja töö. • Ametid ja töökohad.

• Oma elukutse ja töökoha kirjeldamine.

• Tööpäeva kirjeldamine.

7. Töö ja töösuhted. • Tööpakkumiskuulutuste lugemine.

• Lihtsate küsimuste esitamine töö kohta.

• Elulooliste andmete kandmine

lihtsamasse ankeeti.

8. Teenindamine. • Teenindusasutused, lahtiolekuajad,

teenuste liigid ja hinnad.

• Igapäevased põhiteenused.

• Toimingud pangas, postkontoris,

juuksuris jm.

• Teenuse eest tasumine sularahas või

pangakaardiga.

9. Enesetunne, tervis ja heaolu. • Halb enesetunne.

• Abi kutsumine

• Info arsti vastuvõtuaegade kohta.

• Enda või oma lähedase tervisliku

seisundi kirjeldamine.

• Apteegist käsimüügiravimite ostmine.

10. Vaba aeg, harrastused ja

meelelahutus.

• Huvid, hobid, vaba aja veetmine.

• Huvialad.

• Tähtpäevade tähistamine.

11. Reisimine, transport, sõnastikud

internetis

• Tee küsimine ja juhatamine

• Ühistranspordi sõiduplaan.

• Sõidupileti ostmine.

• Sõidu sihtpunkt.

• Mõistmine, kuidas ühistranspordiga

sihtpunkti jõuda.

• Postkaardi kirjutamine puhkusereisilt.

• Puhkamine Eestis

• erinevate sõnastike kasutamine

internetis

8. Õppekava lõpetamine ja väljastatavad dokumendid

Kursus loetakse lõppenuks ning kursuslasele väljastatakse RVK Koolituskeskuse vastav

tunnistus, kui on osaletud vähemalt 80% tundidest. Lõpetanule väljastatakse RVK

Koolituskeskuse tunnistus, mis vastab Täiskasvanute koolituse seadusele ja RVK

Koolituskeskuse hindamispõhimõtetele.

9. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Koolitajal on alane haridus või töökogemus arvutiõppe läbiviimisel