Foto: Kristina Ernits

2022  kursuste kalender

Keel või eriala

Toimumiskoht

Aeg

Kursusemaht

Kursuse maksumus

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Rühmas 7-8 inimest. Õpetaja Reet Lumat.

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-29.06.2022

160 ak.t. - 120 auditoorset ja 40 Iseseisvat tööd

 1224 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Rühmas 7-8 inimest.
Õpetaja Reet Lumat

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-30.06.2022

220 ak.t. - 120 auditoorset ja 100 Iseseisvat tööd

1224 EUR

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus  Rühmas 7-8 inimest. Õpetaja Erika Koppel

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-28.06.2022

180 ak.t. - 138 auditoorset ja 42 iseseisvat tööd

1224  EUR

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.(hommikused kursused). Rühmas 4-6 inimest. Õpetajad Jelena Ohakas,Valentina Jakimova.

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-30.06.2022

160 ak.t. - 120 aud ia 40 iseseisvat tööd

1224 EUR

Eesti keele A2.taseme eksamiks ettevalmistav kursus(hommikused kursused). Rühmas 3-6 inimest. Õpetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-29.06.2022

150 ak.t. - 120 auditoorset ja 30 iseseisvat tööd

1224 EUR

Eesti keele   B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope.    Õpetaja Svetlana Sergejeva

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-30.06.2022

170 ak.t. - 90 aud ja 80 iseseisvat tööd

2484  EUR

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.  Individuaalõpe. Õpetaja  Ljudmila Haltunen

Jõhvi,
Sompa 1a 
Veebiope

03.02.2022-30.06.2022

140 ak.t. - 90 aud.ja 50 iseseisvat tööd

2484 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Individuaalõpe. Õpetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a Veebiope

03.02.2022- 15.06.2022

170 ak.t-
90 aud-80
iseseisvat tööd

2484 EUR

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistus (8-9 klassi õpilased). Ettevalmistus 9. klassi eksamiks.  Õpetaja   Reet Lumat


Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-10.05.2022

24 ak.t.

150 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistus (10-12 klassi õpilased). Ettevalmistus 12. klassi eksamiks  *  Õpetaja   Reet Lumat


Jõhvi,
Sompa 1a

  03.02.2022-15.04.2022

20 ak.t.

130 EUR

Inglise keele B1- taseme eksamiks ettevalmistus (8-9 klassi õpilased). Ettevalmistus 9. klassi eksamiks
Õpetaja   Aleksandr Guštšin

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-20.04.2022

30 ak.t.

180 EUR

Inglise keele B2-taseme eksamiks ettevalmistus (10-12 klassi õpilased). Ettevalmistus 12. klassi eksamiks  *  Õpetaja   Aleksandr Guštšin

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-20.04.2022

30 ak.t.

210 EUR

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Individuaalope.Opetaja Svetlana Sergejeva

Jõhvi,
Sompa 1a Veebiope

03.02.2022- 15.06.2022

140 ak.t-90 aud ja 50 iseseisvat tood

2484 EUR

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevaömistav kursus.
Individuaalope.Opetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a
Distantsope

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-85 aud ja 85 iseseisvat tood

2499 EUR

Inglise keele A2-taseme eksamiks  ettevalmistav kursus.Individuaalope.
Opetaja Aleksandr Gustsin..

Jõhvi,
Sompa 1a 

03.02.2022-15.06.2022

150 ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood

2484 EUR

Inglise keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
Individuaalõpe. Opetaja Aleksandr Gustsin.

Jõhvi,
Sompa 1a 

03.02.2022- 15.06.2022

150 ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood

2484 EUR 

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope.
Opetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-90 aud ja 80 iseseisvat tood 

 2484 EUR

Eesti keele  B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.Individuaalope.
Õpetaja Karin Sokolova

Jõhvi,
Sompa 1a
Kontaktope.

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-90 aud ja 80 iseseisvat tood.

2484 EUR

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.                   Õpetaja Reet Lumat

Jõhvi,
Sompa 1a
Distantsope.

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-85 aud ja 85 iseseisvat tood.

2499 EUR

Digi oskuste   algtaseme  kursus.Individuaalope.Opet Opetaja  Andrei Gontsarov

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-15.06.2022

150  ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Ljudmila Haltunnen

Koolitus toimub Skaibi teel

03.02.2022-15.06.2022

140 ak.t-90 aud. ja 50 iseseisvat tood.

 2484 EUR

Inglise keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe Opetaja Aleksandr Gustsin

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-15.06.2022

150 ak.t-90 aud.ja 60 iseseisvat tood

2484 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Erika Koppel

Jõhvi,
Sompa 1a

Distantsõpe

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-90 aud ja 80 iseseisvat tood.

2484 EUR

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe  Opetaja Valentina Jakimova.

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-90 aud ja 80 iseseisvat tood

2484 EUR

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Valli  Valdman-

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-15.06.2022

140 ak.t-90 aud ja 50 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistv kursus. Individuaalõpe. Opetaja Erika Koppel.

Jõhvi,
Sompa 1a

Skaibi teel

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-85 aud.ja 85 iseseisvat tood.

2499 EUR.

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Jelena Ohakas

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-15.06.2022

170 ak.t-85  aud.ja 85 iseseisvat tood.

2499  EUR.

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Anneli Kustova.

Pargi 9,Kiviõli linn Distantsope

03.02.2022-15.06.2022

140 ak.t-90 aud ja 50 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Inglise keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Aleksandr Gustsin.

Jõhvi,
Sompa 1a

03.02.2022-15.06.2022

150 ak.t-90 aud ja 60 iseseisvat tood.

2484 EUR.

Eesti keele B1-taseme eksamiks   ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.Opetaja Karin Sokolova

Jõhvi,
Sompa 1a
Kontaktopeope.

03.02.2022-15.06.2022

140 ak.t-90 aud ja 50 iseseisvat tood.

2484 EUR

* Koolituse lõpuks õppija:
1. saab aru tekstidest ja erialastest artiklitest
2. oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja laduseltväljundada ja põhjendada
ja teemat arendada nii kõnes kui ka kirjas
3. oskab allikmatejalidele põhinedes koostada kokkuvõteid ja neid suuliselt presenteerida
4. oskab luua selgelt, hea ülesehitusega teksti juba keerusemal teemal
5. oskab analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi
6. mõistab tekstide ja mõttevahetuse tuuma, oskab koostada kokkuvõtet, teha ülevaadet
7. mõistab sobivas registris laduselt valendada oma arvamusterialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult
8. suudab selgitada oma vaatesnurka ning tuua välja nahtuste tugevaid ja nõrku külgi
Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega