Ühe akadeemilise tunni hind rühma jaoks:

  • individuaalõpe 23 EUR + käibemaks
  • Eesti keele B2 ja C1-taseme eksamiks individuaalkursus-24.50 EUR+kaibemaks
  • õpetamine paaris 15  EUR + käibemaks
  • õpperühm 3-6 inimest 9 EUR + käibemaks
  • õpperühm 7 ja rohkem inimest 8.50 EUR  + käibemaks 


Sihtasutus Innove hüvitab eesti keele õppele tehtud kulud nendele, kes edukalt sooritasid taseme eksami, sõltuvalt eksami tasemest.
Kõikidele koolituse läbinud õppijatele tagastab Maksu- ja Tolliamet  õppetasu 20 % mahus. Rohkem infot võib vaadata siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010


Sihtasutus Innove компенсирует расходы, затраченные на обучение, успешно сдавшим экзамен на уровень, в зависимости от уровня сданного экзамена. Всем прошедшим обучение ученикам Налоговый Департамент компенсирует плату за обучение в размере 20%. Более подробную информацию можно посмотреть по адресу:  https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

Innove Institution refunds the expanses spent on training for those who passed the exam successfully. 

* Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, innove@innove.ee, tel.7350500, 7350600,
   http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid