Ühe akadeemilise tunni hind rühma jaoks:

  • õpperühm 8 ja rohkem inimest -8.00 EUR. 


  • õpperühm 4-7 inimest 9.00 EUR

  • õpperühm 2-3 inimest 13.00 EUR
          
  • individuaalõpe 25 00. EUR*  Hind sisaldab käibemaksu.


Sihtasutus Innove hübitab eesti keele õppele tehtud kulud nendele, kes edukalt sooritasid tasemeeksami.

Sihtasutus Innove компенсирует расходы, затраченные на обучение, успешно сдавшим экзамен на уровень.

* Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, innove@innove.ee, tel.7350500, 7350600,
   http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid