Выберите из меню слева подходящий курс!

В этом учебном году уроки эстонского языка проводят квалифицированные и известные тренеры:

в Йыхви - Reet Lumat, Erika Koppel, Jelena Ohakas, Valentina Jakimova
в Силламяэ - Laine Tsopp, Anne Meldre, Niina Jevstafiadi, Julia Zahharova, Natalja Volossatova
в Нарве - Larissa Vangonen, Svetlana Sergejeva, Inna Lukaševa
в Кивиыли - Anneli Kustova

KOOLITUSE ANDMED

Koolituse nimetus - Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.

Toimumise aadress - Ida-Viru maakond. Õpe toimub Skaibi teel.

Koolituse maht  - 165 ak.t. Auditoorse ja praktilise maht 85 ak.t.

Koolituse maksumus - 2499 EUR.

Koolituse õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

1)   saab aru tekstidest ja erialastest artiklitest

2)   oskab oma seisukohti selgelt,täpselt ja laduseltväljundada ja põhjendada

ja teemat arendada nii kones kui ka kirjas

3)   oskab allikmatejalidele põhinedes koostada kokkuvõteid ja neid suuliselt presenteerida

4)   oskab luua selgelt, hea ülesehitusega teksti juba keerusemalteemal

5)   oskab analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi

6)   mõistab tekstide ja mõttevahetuse tuuma, oskab koostada kokkuvõtet, teha ülevaadet

7)   mõistab sobivas registris laduselt valendada oma arvamusterialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult

8)   suudab selgitada oma vaatesnurka ning tuua valja nahtuste tugevaid ja nõrku külgi

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

Õppekavale otsene link http://vestleja.euRegistreeru!